Privacy-verklaring

Autovision Holding B.V.
Autovision Holding B.V., gevestigd aan Burgemeester Engelbertsstraat 92, 2042 KP, Zandvoort, Nederland, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Straatnaam en nummer: Burgemeester Engelbertsstraat 92
Postcode en plaats 2042 KP Zandvoort
Postadres: Postbus 355
Postcode en plaats 2040 AJ Zandvoort
Telefoon: +31 023 57 39 292
Website: www.revamphair.eu
De Functionaris Gegevensbescherming van Autovision Holding B.V. is te bereiken via privacy@autovision.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Autovision Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij IVT
verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Zakelijke Btw nummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@autovision.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Autovision Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen bij u af te leveren
Autovision Holding B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Betaling via IDEAL en of Bancomat
Wij maken gebruik van Mollie’s diensten als online betaaldienstverlener en gegevens in die context worden
gedeeld.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Als u uw relatie met ons beëindigt,
zullen we in het algemeen gearchiveerde kopieën van uw persoonlijke gegevens opslaan voor legitieme
zakelijke doeleinden en om te voldoen aan de wet, behalve wanneer we een geldig verzoek tot wissen
ontvangen. We zullen doorgaan met het opslaan van anonieme of geanonimiseerde informatie, zoals
websitebezoeken, zonder identificatiegegevens, om onze Services te verbeteren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Autovision Holding B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is

voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autovision Holding B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die een unieke identificatie kan bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. We kunnen een ander cookie toewijzen aan elk apparaat dat onze website bezoekt. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Autovision Holding B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autovision Holding B.V.) tussen zit.

 

Cookies en vergelijkbare traceer technologieën
We kunnen ook cookies gebruiken om gerichte advertenties van Google, Facebook, Bing en andere externe leveranciers te leveren. Onze externe advertentiepartners gebruiken cookies om uw eerdere bezoeken aan onze websites en elders op internet te volgen om u gerichte advertenties te kunnen aanbieden. Ga voor meer informatie over gerichte of gedragsgerichte advertenties naar:https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising. 

 

Cookies van derden
Dit zijn cookies die op uw machine worden geplaatst door externe websites waarvan de services op deze site worden gebruikt. Cookies van dit type zijn de knoppen voor delen op de site waarmee bezoekers inhoud kunnen delen op sociale netwerken. Cookies worden momenteel ingesteld door Twitter en Facebook. Om deze knoppen te implementeren en te verbinden met de relevante sociale netwerken en externe sites, zijn er scripts van domeinen buiten onze website. Houd er rekening mee dat deze sites waarschijnlijk informatie verzamelen over wat u allemaal op internet doet, ook op deze website. U moet het respectieve beleid van elk van deze sites controleren om te zien hoe ze uw informatie precies gebruiken en om te weten te komen hoe u deze informatie kunt weigeren of verwijderen.

 

Links naar andere websites.
Onze websites bevatten links naar andere websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derde partijen en niet werken in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Wanneer u via onze websites een andere website bezoekt, is onze Privacyverklaring en onze privacy maatregelen niet langer van toepassing. We raden u aan het privacy beleid van elke website te lezen voordat u persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeeft. Bar Uitgeverij B.V. houdt zichzelf niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van websites van derden.Google Analytics.
We gebruiken Google Analytics om informatie over bezoekersgedrag op onze website te verzamelen. Google Analytics slaat informatie op over welke pagina's u bezoekt, hoe lang u op de site bent, hoe u hier bent gekomen en waar u op klikt. Deze Analytics-gegevens worden verzameld via een JavaScript-tag op de pagina's van onze site en zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. We verzamelen of bewaren daarom uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam of adres) niet, zodat deze informatie niet kan worden gebruikt om te identificeren wie u bent.

Aanvullende informatie voor een betere bescherming van uw privacy vindt u op pagina 3 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, porteren
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens door Autovision Holding B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@autovision.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Autovision Holding B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
Autovision Holding B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@autovision.nl

 

Wat als het privacybeleid van Autovision Holding B.V. wijzigt?
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.autovision.nl/privacybeleid/.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 02 Juli 2018.

 

Aanvullende informatie voor een betere bescherming van uw privacy
Hoe kan u cookies in uw browser uitschakelen
Zo kunt u voorkomen dat nieuwe cookies worden geïnstalleerd en hoe u bestaande cookies verwijdert. De exacte procedure hangt af van welke browser u gebruikt.

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies

Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Opmerking: * het uitschakelen van cookies kan verhinderen dat onze website en services correct werken.
** de links van de bovengenoemde websites kunnen tussentijds wijzigen.